Natuurgebied Koolmansdijk

Natuurgebied Koolmansdijk
Koolmansdijk ligt op de rand van het oost-Nederlandse plateau, op een plek waar de watervoerende laag dekzand heel ondiep wordt. Of anders gezegd, de niet waterdoorlatende laag onder de grond vormt hier een soort ondergrondse heuvelrug, een barrière waardoor het grondwater hier als kwelwater omhoog geperst wordt. Hierdoor is dit gebied zelfs in de zomer nat en drassig. En juist doordat de dekzandlaag hier relatief dun is zorgen op het oog zeer kleine hoogteverschillen bovengronds in combinatie met diepte-verschillen in de barrière ondergronds voor een opvallend rijke variatie in vegetatie. En alleen al de vele, en vele soorten, orchissen zijn hier de moeite waard om om de paar meter languit te gaan.  Neemt niet weg dat je ook blij wordt van het rijk bloeiende Duizendguldenkruid, Campanula, Gewone Brunel en Grote Ratelaar.
Het wandelpad dwars door de velden wordt door dit alles dan ook als laarzenpad gezien. Er is rondom en door het natuurgebied ook een mooi fietspad aangelegd, waar je wandelend natuurlijk ook dankbaar gebruik van kunt maken.
Natuurgebied Koolmansdijk ligt aan weerskanten van de Koolmansdijk, ten westen van Lievelde. Aan weerszijden van het terrein, aan de Koolmansdijk is er een parkeerplaats aangelegd. Dus min of meer hoek Hemmeledijk – Koolmansdijk en hoek Stockhorsterdijk – Koolmansdijk.

In uw navigatie-systeem kun je b.v. Koolmansdijk 14 ingeven. Dit is het adres van de boerderij aan de noordkant van het natuurgebied.