07 May

Spiegelingen

Deel dit event
Spiegelingen

De teleurstelling was groot bij allen die betrokken waren bij het theaterstuk ‘Spiegelingen’ toen vanwege het coronavirus de voorstellingen op 5 mei 2020 geschrapt moesten worden. Er vloeiden zelfs tranen bij menigeen die er zijn ziel en zaligheid had ingelegd, sommigen al ruim een jaar. Repetities waren in volle gang, sponsoren werkten van harte mee, en dan uitgerekend in het jaar dat Nederland stil staat bij 75 jaar bevrijding en vrijheid moeten besluiten het geen doorgang te laten vinden. Een hard gelag. Dat vergt moed, maar doet pijn.

“We konden niet anders. Toen waren de verscherpte maatregelen door het kabinet nog niet genomen. Insteek bij het schrappen was wel van meet af aan te kijken of we andere data konden vinden om het stuk toch op te voeren. Het is immers een stuk van ons allen, van de gehele gemeente, gebaseerd bovendien op verhalen en dagboeken van inwoners van de gehele gemeente. En er was al zo ontzettend veel werk verzet door velen,” vertelt Walter Leemreize, voorzitter van de organiserende Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde. “Voordat we het bericht wereldkundig wilden maken hebben we eerst alle medewerkers en sponsoren ingelicht. Dat waren we hen verplicht. Volop begrip alom, ondanks teleurstelling bij acteurs, zangers, dansers, kinderen van de Musicalfabriek en vrijwilligers. Hartverwarmend waren de reacties van sponsoren die in vaak mooie woorden aangaven het besluit te begrijpen maar ook de reeds toegezegde steun voor de voorstellingen op 5 mei dit jaar toe te zeggen voor de nieuwe data. Dat doet goed.”

Verheugd is Leemreize te kunnen mededelen dat er in overleg met de sporthalbeheerders twee nieuwe data zijn gevonden. “Dinsdag 31 maart is het precies 75 jaar geleden dat Oost Gelre werd bevrijd. De burgemeester hijst de vlag en zij vroeg de burgers dit voorbeeld te volgen en hieraan mee te doen. Niet omdat er een feest valt te vieren, maar wel omdat we in een tijd leven waarin we vrijheid extra moeten koesteren. Een krachtig en ontroerend gebaar vinden wij. We zijn dan ook verheugd dat we op deze symbolische dag bekend mogen maken dat ‘Spiegelingen’ doorgaat in 2021! Dan vieren we de vrijheid met twee voorstellingen, te weten zaterdagavond 8 mei en zondagmiddag 9 mei.”

In verband met het coronavirus zullen er dit jaar geen activiteiten plaatsvinden op 4 en 5 mei. “We zullen hier op onze manier bij stil staan. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd en hen die ziek zijn van harte beterschap en een hopelijk voorspoedig herstel.”

Meer info via https://www.facebook.com/Spiegelingen-113681010186399/

Hier vindt dit event plaats: